PROSJEKTET

WISE-prosjektet vil introdusere en lærestilestilingsramme som er testet med minst 40 kvinnelige entreprenører i deltakende regioner som vil oppleve arbeid i en STEM-bedrift med høy vekst i en strukturert plasseringsperiode. Dette bygger på den beste praksis med arbeidsbasert læring og markerer en radikalt ny vei i VET (yrkesopplærings) -utviklingen i Storbritannia og Irland.

Mye kunne oppnås ved at det lille, men voksende antallet kvinner som studerer / jobber i STEM, bidrar til å identifisere entreprenørmuligheter og å bygge tillit til sine forretningsferdigheter. Problemet er at våre yrkesutdanningssystemer er dårlig rustet til å gjøre dette. For det første er de fleste entreprenørskapsutdanningsinstitusjoner manndominerte og trenere er ikke spesialiserte i de spesifikke strategiene og støttetjenestene som fungerer best med kvinnelige entreprenører. For det andre leveres hovedparten av entreprenørskapsoppgavene av små og mellomstore institusjoner (SMB-er) som har fått opplæring i tradisjonelle forretningsmodeller, slik at de ikke er kjent med grunnleggende suksess i STEM-oppstart. Endelig, krysser kvinner som kommer fra STEM-fag i institusjoner for høyere utdanning (HU), ikke in på entreprenørskapsbaner eller får ikke oppstartsstøtte nær de tar eksamen – det avgjørende øyeblikket da de fleste høyvoksende bedrifter starter.

Av disse grunner har WISE blitt utviklet med et klart mål: Øke antall kvinnelige gründere i STEM ved å transformere tilgangen til og kvaliteten på trening de mottar fra entreprenørskapsinstitu-sjoner innen yrkesopplæring. Dette innebærer å jobbe med følgende målgrupper: leverandører av entreprenørskaps-utdanning, større interessenter og potensielle og nåværende kvinnelige entreprenører som arbeider i STEM.

VÅR INNVIRKNING

Å øke antall kvinnelige gründere er en sentral prioritering i EU av grunner knyttet til økonomisk og sosial utvikling. Mangelen på kvinnelige entreprenører er mest tydelig innen vitenskap, teknologi og matematikk (STEM). Til tross for høyprofilerte rollemodeller har den generelle kvinnelige innovasjonsevnen og deltakelsen i teknologisektoren har blitt redusert, og “et ubevisst partiskhet” hersker fortsatt.

FORBEDRE TILGANG TIL OPPLÆRING AV KVALIFIKASJONER FOR ALLE 

UTVIKLING AV BEDRIFFTSPARTNERSKAP INNEN YRKESOPPLÆRING

SOSIAL INKLUDERING