PARTNERE

Vårt prosjekt har et sterkt og korsrepresentativt konsortium med 6 partnere fra 4 land, blant annet et anvendt vitenskaps universitet (MUAS, Tyskland), et EU-bredt nettverk av kvinner i STEM, en lokal myndighet (Irland), en irsk og en britisk yrkesrettet organisasjon som spesialiserer seg på utdanning og sosial inkludering i entreprenørskap (OEC & MMS), og et britisk spesialist e-læringsfirma (CCL, UK).

Omagh Enterprise Company UK

Omagh Enterprise Company, Storbritannia ble etablert i 1984 som den lokale bedriften som dekker vest for Nord-Irland. Organisasjonen er et ikke-vinstdrivende selskap med veldedig status, et sterkt ledelsesteam og et frivillig styre, representant for det lokale næringslivet. Målet med selskapet er å fremme næringsliv og støtte oppstart, vekst og innovativ virksomhet i Omagh-området. Selskapet er forpliktet til sin rolle innenfor området i form av å fremme bedrift for å støtte samfunn, bedriftsøkonomi og økonomisk utvikling.

FH MUNSTER TYSKLAND

Münster University of Applied Sciences (MUAS) har en lang tradisjon for utdanning: grunnlagt i 1971 etter fusjonen av offentlige og private skoler for ingeniørfag og yrkesopplæring, er det nå en av Tysklands største og mest suksessfulle i sitt slag. MUAS har en tverrfaglig tilnærming, det kvalifiserer mennesker for livet i det globale markedet og gir levende forståelse for den skiftende verden av liv og arbeid. Støttet av et nettverk av strategiske partnerskap utvikler MUAS ledende stilling blant tyske høyskoler gjennom en markedsorientert, effektiv og varig utforming av utdanning, samt overføring av kunnskap og forskning.

EUROPEISK SENTRUM FOR KVINNER OG TEKNOLOGI (ECWT)

Det europeiske senter for kvinner og teknologi gir en europeisk plattform for ledende offentlig-private aktører, akademia og frivillige organisasjoner som samarbeider for målbart og betydelig økning av antall jenter og kvinner i teknologi generelt og IKT i spesifikke. ECWT fungerer som det ledende europeiske kontakt-punkt for informasjon, innsamling og analyse av data, forskning og utvikling av passende metodologiske verktøy for å tiltrekke flere jenter til Vitenskap, Teknologi, og Matematikk (STEM), for å opprettholde og beholde kvinner i kunnskapsøkonomi gjennom en karriere innen næringsliv og entreprenørskap, fremme kvinnelig talent for å gi merverdi til IKT-løsninger, støtte flere kvinnelige IKT-virksomhetsoppstart og konsolidere det største nettverket for å lukke det digitale kjønnsgapet i Europa.

MOMENTUM MARKETING SERVICES (IRLAND)

Momentum er en irsk treningsorganisasjon med fokus på å utvikle progressive læringsprogram-mer og plattformer for utdanning og bedrifts-organisasjoner, med spesiell fokus på og kompe-tanse i entreprenørskap og innovasjon. De er dyktige i utviklingen av digitale strategier, som spesialiserer seg på å tolke hurtigskiftende kommunikasjon og det digitale markedsførings- landskapet, og utstyre entreprenører for å dra nytte av lavpristeknologi for å lene, kommunisere og handle. Momentum leverer utviklingsprog-rammer til over 500 entreprenører hvert år.

LEITRIM COUNTY RÅDET (IRLAND)

Leitrim fylkeskommune er lokal myndighet med hovedansvar for utvikling i dette lille, men raskt voksende fylket i Nordvest-Irland. Rådet har ansvar for økonomisk utvikling og bedriftsstimu-lering, boligutvikling, veier og transport, byplan-legging og utvikling, kunst, rekreasjon, kultur og miljø.

Leitrims befolkning er 31798, og ligger i Boarder-regionen. Den blir respektert som en fremtidsrettet offentlig myndighet og anerkjenner og er kjent for sine visjonære og fantasifulle svar på videreplanlegging og formulering av sammenhengende og integrerte strategier, planer, programmer og anbefalinger.

CANICE CONSULTING LIMITED UK

Canice Consulting Limited (CCL) er et godt etablert selskap som spesialiserer seg på yrkesopplæring og innovasjonsstøtte for en rekke utviklingsinitiativer, spesielt i forhold til innovativ pedagogikk og mobilutdanning. Selskapet utfører regelmessig oppgaver som involverer både lokale og regionale aktører, med fokus på SMB-coaching og opplæringsløsninger innen det bredere feltet av yrkesopplæring. I de senere år har CCL spesialisert seg innen digitale læringsplattformer, og tilbyr et bredt spekter av moderne læringsløsninger til EU-markedet.